Zoek op

Cadmeus

Let op: Spelling van 1858 een bijnaam van Bacchus, waaronder men een beeld van dezen God vereerde, hetwelk, zoo als men voorgaf, uit een stuk hout gemaakt was, dat tegelijk met den bliksem, die zijne moeder doodde, uit den hemel viel
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.