Zoek op

Cadogan, Sir Alexander George Montagu,

Geb. Londen 25.11.1884 Hij studeerde te Eton en Oxford, ging daarna in de diplomatieke dienst. In 1928 werd hij "counsellor" aan het Foreign Office. Hij hield zich vooral bezig met Volkenbondszaken, o.a. betreffende de Mandsjoerijse kwestie. In 1933 werd hij buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in China, welke status in 1935 tot die van am...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.