Zoek op

Caelestijnen

Let op: Spelling van 1858 eene monnikenorde, welke door Paus Caelestinus V. in 1244, toen hij nog kluizenaar was, gesticht werd
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.