Zoek op

Caesalpinia ciliata

Let op: Spelling van 1914 Urb. Fam. Leguminosae. Djoekoe, ben. e. Heester met dubbel samengestelde bladeren waarvan de blaadjes 1 cm. lang, eivormig zijn; de geheele plant is voorzien van zeer sterk gebogen saamgedrukte stekels, die dikwijls in kransen van drie op den stengel en de bladstelen geplaatst zijn.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.