Zoek op

Cafilla

Let op: Spelling van 1858 karavaan; ook eene kleine, naar Suratte varende, Portugesche koopvaardijvloot
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.