Zoek op

Caie

Let op: Spelling van 1858 caique, eene boot, die bij de galeijen, in plaats van sloep dient; ook een klein vaartuig der Kozakken op de Zwarte zee
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.