Zoek op

Cailletet, Louis Paul

Geb. Châtillon 21.9.1832 - Overl. Parijs 5.1.1913, heeft vooral naam verworven door zijn proefnemingen over het vloeibaar maken der zgn. permanente gassen (Cailleretpomp - buis) In 1877, iets voor Pictet te Genève, gelukte het hem bele tot dusver als prominent beschouwde gassen, door hoge druk en bij zeer lage temperaturen vloeibaar te maken (o.a...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.