Compliantie (4x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

compliantie

compliantie zelfst.naamw. in de vaste-stofmechanica een grootheid uitgedrukt in meter per newton Bron: Wikiwoordenboek - compliantie. Spelling'compliantie' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zegge...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/compliantie

compliantie

compliance E 1. (maat voor) de ontplooiings- of bewegingsmogelijkheid, bijv. van longen en borstkas, van het trommelvlies en dergelijke; rekbaarheid; soepelheid. 2. (psych.) inschikkelijkheid; mate waarin men moeilijke omstandigheden het hoofd kan bieden; ook: plooibaarheid; coöperatief; in engere zin de mate waarin geneeskundige adviezen door de ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

Compliantie

Compliantie is de mate waarin een orgaan, bijvoorbeeld hart, longen of trommelvlies meegeeft wanneer daaraan "getrokken" wordt. Compliantie staat tegenover elasticiteit (de mate van terugveerbaarheid). Wanneer iets heel erg elastisch is, zal de compliantie daarvan dus afnemen en wanneer iets erg compliant is, neemt de elasticiteit daarvan af. Wa.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Compliantie

compliantie

volgzaamheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/compliantie
Geen exacte overeenkomst gevonden.