Zoek op

Consequentialisme

Stelt dat de morele juistheid van een handeling bepaald wordt door het resultaat (de gevolgen) van de handeling. 2. Stelt dat de morele juistheid van een handeling bepaald wordt door te bepalen in hoeverre het het resultaat van de handeling bijdraagt aan het goede.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/consequentialisme.html

Consequentialisme

[Techniek] Gedrag zelf telt, niet enkel gevolgen van het gedrag
Gevonden op https://quizlet.com/115469673/ethiek-en-techniek-filo-sem1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.