Zoek op

consolidatie

financiële zaken, overheid: 1. Een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=consolidatie

consolidatie

ondernemingsrecht: duurzaam maken; zeker stellen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/consolidatie

consolidatie

rechtspersonenrecht: een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/consolidatie

consolidatie

rechtspersonenrecht: een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=consolidatie

consolidatie

is het omzetten van vlottende schuld in vaste schuld. Dit betekent dat de overheid de staatsschuld minder snel gaat aflossen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

Consolidatie

Consolidatie is de afname van het (gesteente)volume en toename van de dichtheid van een afzetting ten gevolge van toegenomen uitwendige druk en-of onttrekking van vloeistof of gas
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Consolidatie

Consolidatie wordt vaak bij `baggerspecie` of slib toegepast, namelijk het indikken van deze mengsels door het water ervan te verwijderen.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Consolidatie

Bundelen van transportstromen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Consolidatie

Let op: Spelling van 1858 gronding, bevestiging (van uitgezette gelden), Consolideren, gronden, begronden, verzekeren, dekken. Geconsolideerde schulden of fondsen zijn dezulke, voor welker interessen zekere staatsinkomsten aangewezen zijn; bij gevolg, gedekte schulden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Consolidatie

Tijdelijke pauze of koersstilstand na een sterke trendmatige beweging. Dit uit zich in de vorm van een trading range of driehoeks koerspatronen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10656

Consolidatie

De term consolidatie verwijst naar verschillende begrippen: Consolidatieschuld: Het vervangen van een schuld door een andere schuld. Een lening of andere schuld kan veranderd worden in looptijd, men kan er een halflange of langlopende schuld van maken. Dit gebeurt meestal bij overheidsschuld. Men spreekt over directe consolidatie wanneer men vrijwi...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/consolidatie/

consolidatie

Syn.: versteviging Def.: het proces waarbij een geleidelijke toename van de korrelspanningen in de grond optreedt door een afname van de waterdruk. Toelichting: Het volume van de grond neemt hierdoor af.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

consolidatie

Syn.: K0-consolidatie ; Isotrope consolidatie Def.: het proces van uitpersen van water uit de poriën van het korrelskelet van slecht water doorlatende, samendrukbare grond onder invloed van een belastingverhoging tengevolge waarvan een volumeverkleining (meestal zetting) zal optreden. De vervorming treedt niet instantaan op, maar ver...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

consolidatie

de consolidatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔnsoli'da(t)si] Verbuigingen:   consolidatie|s (meerv.) 1) samenvoeging tot één balans van activa, passiva, baten en lasten van verschillende onderdelen van een of meer organisaties 2) omvorming va...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/consolidatie

Consolidatie

het samenvoegen van balansen van zogenaamde moeder- en dochterondernemingen, ter versteviging van de machtspositie op de markt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Consolidatie

Boekhoudkundige integratie van een dochterbedrijf in de boekhouding van de moeder. Gebeurt gewoonlijk pas bij een belang van 50% of meer.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/consolidatie

Consolidatie

Bundelen van transportstromen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

Consolidatie

[gesteente] - Consolidatie is een proces waarbij sedimenten of bodems onder hun eigen druk inkrimpen. Als eindresultaat kan het sediment uiteindelijk worden omgevormd tot een sedimentair gesteente. ==Verdwijnen van gassen en vloeistoffen uit sediment== Door de druk wordt het aanwezige poriënwater uit de grond geperst. Hoe ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consolidatie_(gesteente)

Consolidatie

Het woord consolidatie betekent het samenvoegen van nauw verwante delen. Het heeft specifiekere betekenissen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consolidatie

Consolidatie

[geologie] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consolidatie_(geologie)

Consolidatie

[geneeskunde] - Consolidatie is in de geneeskunde een term die wordt gebruikt voor het op elkaar zitten van weefsels, waardoor een hard gedeelte wordt verkregen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij longontsteking, wanneer er consolidatie optreedt na het hoesten, koorts en pijn. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consolidatie_(geneeskunde)

Consolidatie

[wet- en regelgeving] - De meeste wetgevende teksten (wetten, decreten, Europese richtlijnen, verdragen, enz.) worden na hun publicatie meermaals gewijzigd, aangevuld of gecorrigeerd. Voor burgers of bedrijven is het moeilijk om al die wijzigingen bij te houden en te weten wat op een bepaald ogenblik de correcte, geldende t...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consolidatie_(wet-_en_regelgeving)

Consolidatie

[boekhouding] - Consolidatie of financiële consolidatie is de boekhoudtechniek om de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar te voegen, zodat een groep een resultatenrekening en balans krijgt alsof ze één vennootschap is. Hiermee ontstaat inzicht in de omvang en samenstelling van het vermogen van het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consolidatie_(boekhouding)

Consolidatie

[economie] - Met consolidatie wordt in de economie het omzetten van kortlopende schulden in een lening op lange termijn bedoeld. Meer in het bijzonder wordt deze term gebruikt met betrekking tot de openbare financiën. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consolidatie_(economie)

consolidatie

is het omzetten van vlottende schuld in vaste schuld. Dit betekent dat de overheid de staatsschuld minder snel gaat aflossen.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.