Zoek op

context

rechtswetenschap: (zins-)verband, waarin zich iets voordoet, de bewoordingen van een tekst die het kader scheppen waarin ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/context

context

de context zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈkɔntɛkst] Verbuigingen:   context|en (meerv.) 1) tekst die om een of meer woorden staat Voorbeeld:   `Bij het woord 'bank' moet je in de context kijken of het 'meubel' of 'geldinstelling' betekent.` 2...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/context

CONTEXT

1) Bewoording 2) Configuratie 3) Geheel 4) Omstandigheden 5) Redeverband 6) Samenhang 7) Samenhang in de zin 8) Setting 9) Tekstverband 10) Verband 11) Verband waarin iets zich voordoet 12) Zinsverband
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONTEXT/1

context

•verband waarin iets zich voordoet.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/context

context

verband waarin een woord of een uitspraak gezegd wordt
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/c.html

Context

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. redeverbinding, zamenhang.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

context

samenhang
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Context

Let op: Spelling van 1858 inhoud, zamenhang, redekoppeling
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Context

Beschrijving van het beleidsterrein, beknopt (historisch) overzicht van de hoofdlijnen van het beleid en de doelstellingen van de overheid op dat terrein, alsmede de onderlinge relaties van de verschillende actoren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Context

het geheel waarin een onderdeel geplaatst is, de samenhang.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Context

[ architectonische termen] In de architectuur (-geschiedenis) wordt met 'context' de samenhang bedoeld waarin een bouwwerk zich voordoet. In de smalle betekenis van het woord doelt men met 'context' op de gebouwde of natuurlijke omgeving van het bouwwerk, in brede ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

context

verband, situatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

context

samenhang (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/context

context

tekst die om een woord of zin heen staat vb: uit de context kun je begrijpen wat het woord betekent
wat ervoor en erna gebeurd is vb: in deze context was zijn gedrag een belediging Synoniem: situatie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=context

Context

Verband, samenhang
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Context

Context is een onderdeel van de meta-gegevens
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

Document context: Een in beginsel onbeperkt aantal kenmerken ten dienste van een juiste interpretatie, waaronder in elk geval begrepen de interpretatie die de oorspronkelijke opsteller beoogde.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

Het geheel van omgevingselementen die direct en/of indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

Het geheel van relevante entiteiten in de omgeving van archiefdocumenten. Voorbeelden van zulke entiteiten zijn: werkprocessen, actoren, medewerkers, informatiesystemen etc. De context bepaalt de betekenis die aan archiefdocumenten moet worden toegekend.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

Registratie context: Een in beginsel onbeperkt aantal kenmerken ten dienste van een juiste interpretatie, waaronder in elk geval begrepen de interpretatie die de beherende instantie beoogde.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

The framework in which the action in which the record participates nclude juridical-administrative context, provenancial context, procedural context, documentary context, and technological context.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

van een archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische en technische gegevens, waarbinnen de functie van het archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling in relatie tot de activiteiten en taken van de archiefvormer moet worden geïnterpreteerd; van een archief : het g...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

[Nederlands] Zinsverband
Gevonden op https://quizlet.com/120232041/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.