Zoek op

Contingentietheorie

Contingentietheorie, of Contingentiebenadering, is een theorie in de organisatiekunde, waarbij gesteld wordt dat kenmerken van een object van onderzoek afhangen van diverse factoren vanuit de omgeving van het object. De contingentiebenadering gaat uit van de gedachte dat elke omgeving aangepast gedrag verlangt. In een organisatie ontstaan voor elk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Contingentietheorie
Geen exacte overeenkomst gevonden.