Zoek op

Contractduur

De contractduur is de periode tussen de begindatum en de voorziene einddatum van het contract, meestal uitgedrukt in maanden. De gemiddelde contractduur is de som van de contractduur van alle contracten gedeeld door het aantal contracten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10269

Contractduur

De contractduur is de periode tussen de begindatum en de voorziene einddatum van het contract, meestal uitgedrukt in maanden. De gemiddelde contractduur is de som van de contractduur van alle contracten gedeeld door het aantal contracten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10774

Contractduur

De contractduur is de tijdsperiode tussen de begindatum en de einddatum van een lease contract. Doorgaans wordt de contractduur uitgedrukt in maanden, bijvoorbeeld 3, 6, 12, 14 of 18 maanden. De contractduur wordt ook wel de looptijd genoemd.
Gevonden op http://www.vwpcarrent.nl/informatie/shortlease-begrippen.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.