Zoek op

couponrendement

financiële zaken: Het couponrendement = (rentebedrag/beurswaarde) x 100% (Schöndorff c.s.). ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=couponrendement

Couponrendement

Vaste rente die op obligaties vermeld staat.
Gevonden op https://www.finler.nl/couponrendement/

Couponrendement

Verhouding tussen het rentepercentage over het nominale bedrag van de obligatie en de beurskoers. ( > Beleggen > effecten > obligaties)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/couponrendement.

Couponrendement

De verhouding tussen de de couponrente (de rente over het nominale bedrag van een obligatie) en de beurskoers van een obligatie. Stel: een 6%-staatslening heeft een beurskoers van 95%. Het couponrendement is dan: 6 - 95 x 100% = 6,32%.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Couponrendement

Het rendement op jaarbasis, behaald uit de inkomsten van coupons.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Couponrendement

Verhouding tussen het bedrag aan ontvangen couponrente en de beurswaarde van de obligatie in kwestie op een bepaald moment. Bij de berekening kan ook uitgegaan worden van de beurswaarde ten tijde van de aankoop van de obligatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Couponrendement

De rente over het verschil van het percentage rente over de nominale waarde van een obligatie en het verschil in beurskoers van een obligatie. Bijvoorbeeld: 4% lening, obligatie is 89% van de nominale waarde. Rente is dan 4-89 * 100% = 4,4%
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Couponrendement

rente van een obligatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Couponrendement

Couponrendement is de jaarlijkse obligatierente over het nominale bedrag van de obligatie gedeeld door de beurswaarde.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Couponrendement

Couponrendement

Jaarlijks ontvangen obligatierente over het nominale bedrag van de obligatie gedeeld door de beurswaarde.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/couponrendement

Couponrendement

Verhouding tussen het bedrag aan ontvangen couponrente en de beurswaarde van een obligatie op een bepaald moment. Bij de berekening kan ook uitgegaan worden van de beurswaarde op het moment van de koop van de obligatie.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/c.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.