Zoek op

Cuberen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik cubeerde, heb gecubeerd), den inhoud van een lichaam berekenen.
*...BIEK, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] teerling -, dobbelsteenvormig; de -e inhoud, lengte, breedte en hoogte of diepte.
*...BUS, m. (cubi), teerling.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.