Zoek op

Cumulatief effect

Effect van verschillende vormen van milieu-invloeden tezamen, waarbij de gevolgen van de vormen afzonderlijk niet ernstig behoeven te zijn, maar van de verschillende vormen tezamen mogelijk wel. MER Aardgaswinning Waddenzeegebied vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/
Geen exacte overeenkomst gevonden.