Zoek op

CURIAAL

1) Kanselarijschrift 2) Pauselijk bestuur betreffende
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CURIAAL/1

Curiaal

Een curiaal (minder goed is curialist), meestal een geestelijke. Een curiaal verblijft aan het pauselijk hof (de Curie) en werkt in de pauselijke administratie. Het kan gaan om een kardinaal, maar evengoed om een eenvoudige secretaris. ==In Nederland== Naar de curialen is veel historisch onderzoek gedaan, zeker voor de 15e en 16e eeuw, omdat toen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Curiaal

Curiaal

Lat.: betrekking hebbend op de curie; lid van, met name erfgenaam van een zetel in de curie; notabele in een stadstaat, onder andere belast met ordehandhaving, belastinginning en het onderhoud van gebouwen.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.