Zoek op

daad van beschikking

verbintenissenrecht: rechtshandeling met betrekking tot een goed waarmee dat goed uit het vermogen verdwijnt (bijv. verkoop, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=daad van beschikking

Daad van beschikking

Juridische daad die een goed van een patrimonium afscheidt (verkoop, schenking) of die een zakelijk recht doet ontstaan op een goed dat deel blijft uitmaken van een patrimonium (hypotheek, vestiging van een erfdienstbaarheid).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10376
Geen exacte overeenkomst gevonden.