Zoek op

Daar gaat een dominee voorbij

Spreekwoorden: (1914) Daar gaat een dominé voorbij.
Deze zegswijze wordt gebruikt, wanneer in een gezelschap plotseling allen zwijgen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de uitdr. hieraan haar ontstaan te danken, dat men in een gezelschap uit vrees voor de berisping of de terechtwijzing van een predikant of den kerkeraad bij een...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0447.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.