Zoek op

Daar zit 'em de knoop

Spreekwoorden: (1914) Daar zit 'em de knoop,
d.w.z. daar zit de moeilijkheid, daar zit 'em de kneep, daar zit het vast, dat moet ontward, losgemaakt worden. Reeds in de middeleeuwen werd het ontbinden van een knoop als zinnebeeld gebruikt van het oplossen eener moeilijkheid; zooals in Wap. Mart. II, 145 en Rose, 4325. Vgl...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1222.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.