Zoek op

Dactyliotheca

Let op: Spelling van 1858 eigenlijk eene ring-bewaarplaats; ook eene verzameling van gesnedene steenen, of van afdrukken daarvan
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608
Geen exacte overeenkomst gevonden.