Zoek op

Dactyliotheca

Let op: Spelling van 1858 eigenlijk eene ring-bewaarplaats; ook eene verzameling van gesnedene steenen, of van afdrukken daarvan
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.