Zoek op

Dadoe-spel

Let op: Spelling van 1914 heet men een door Javanen in Suriname gebracht spel, waarvoor noodig zijn: een matje, verdeeld in vakken, waarop oogen of cijfers, zoomede ‘groote kans’ en ‘kleine kans’; een zeskantige tol, met dezelfde oogen of cijfers; een bord, waarop deze draaien kan; een kom om den tol gedurende het draaien te bedekken...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.