Zoek op

Dagelijks Bestuur, DB

In de gemeentepolitiek wordt het Dagelijks Bestuur ook Gemeentebestuur genoemd en bestaat dit bestuur uit de burgemeester en wethouders (en de hun toegewezen ambtenaren). De provinciale politiek heeft Gedeputeerde Staten met gedeputeerden en in de landelijke politiek zijn het Kabinet met de minister-president en de ministers (samen met hun ambtenar...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon
Geen exacte overeenkomst gevonden.