Zoek op

Dagelijks bestuur (DB)

Bestaat vaak uit drie leden, waaronder de OR-voorzitter en de OR-secretaris. Doet voorbereidend werk, en kookt soms adviezen voor. Het DB is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de OR, regelt de scholing en zorgt ervoor dat elk OR-lid zijn of haar talent kan inzetten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10701
Geen exacte overeenkomst gevonden.