Zoek op

Dahlgren, Fredric August

Geb. 20.9.1816 Nordmark, Wermland - Hij studeerde te Upsalla. Hij verwierf een betrekking bij het Rijksarchief en werd in 1878 kanselarijraad. Hij bezorgde de uitgave van de 'Geschichte des Dreissigjahrigen Kriegs van Chemnitz' gaf een aantal belanrijke oorkonden in het licht, bracht Spaansche, Engelsche en Duitsche toneelwerken in het Zweedsch ove...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.