Zoek op

Daimonion

(Let op: oude spelling) Bekend is het daimonion van Socrates: een innerlijke stem, die hem waarschuwde of tot onbaatzuchtigheid vermaande. Deze stem wordt wel als een hoger geweten beschouwd of een verhoogd voorgevoel. (Hiervan werd verkeerdelijk daemon afgeleid).
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

Daimonion

Bij de Griekse filosoof Sokrates de persoonlijke geleigeest, die hem door een innerlijke stem waarschuwt en van bepaa1de handelingen afhoudt. #
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.