Zoek op

Dajaks

Verzamelnaam voor de 2 miljoen bewoners van het binnenland van het eiland Borneo (Kalimantan, Indische Archipel). Ze leven in hoofdzaak van landbouw (rijst), riviervisserij en jacht. Bekend zijn de op de rivieroevers gebouwde paalwoningen ter lengte van enkele tientallen meters (long-houses) - tot 250 m - bestaande uit een aaneenrijging van kamers....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495

Dajaks

(letterlijk binnenlander of landbewoner), bewoners van de binnenlanden van Borneo, terwijl de Islamitische Maleiers in de kuststreken zijn te vinden. De Dajaks zijn half-nomaden of geen nomaden meer. Ze behoren tot het blankste ras van de archipel. De stammen ontlenen hun naam aan de rivier waaraan ze wonen. Ze trachten hun uiterlijk te verfraaien....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10793

Dajaks

Dajak (Indonesisch: Dayak) is de naam voor een aantal volkeren in de binnenlanden van Borneo. De Maleise term "Orang Dayak" betekent zoveel als "mensen van het binnenland" en heeft een duidelijke connotatie van "achterlijke inboorlingen". De Dajak, die met 3 miljoen mensen ongeveer een kwart van de bevolking van het eiland uitmaken, noemen z...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dajaks
Geen exacte overeenkomst gevonden.