Zoek op

De boeddha

Verwijst in eerste instantie naar de persoon wiens denkbeelden alle boeddhisten aanhangen. Oorspronkelijk heette de Indiase jongeling, die in de zesde eeuw voor Christus leefde, Siddhartha Gautama. Rond zijn dertigste ontsnapte deze zoon van een vorst (of van een edelman) uit zijn ouderlijk huis, waar zijn vader hem had opgesloten om hem tot monarc...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10029
Geen exacte overeenkomst gevonden.