derdenrekening

insolventierecht - bank/girorekening, waarmee de rekeninghouder, die handelt in een bepaalde vertrouwenskwaliteit (bijv. curator), gelden onder zich h...
Gevonden op http://www.vaneeckhoutteadvocaten.nl/woordenboekkop.html#15460

derdenrekening

rekening ten behoeve van gelden van derden
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/derdenrekening

Derdenrekening

Een derdenrekening, ook wel aangeduid met de Engelse term Escrow, is een bankrekening voor gelden die toekomen aan derden. Het betreft altijd een geblokkeerde bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde, de escrow agent. De derdenrekening wordt gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden on...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Derdenrekening
Geen exacte overeenkomst gevonden.