diffusie

de diffusie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [dɪ'fyzi] Verbuigingen:   diffusie|s (meerv.) 1) verplaatsing (van een stof) scheikunde Voorbeeld:   `de snelheid van diffusie van ademhalingsgassen` 2) vermenging (van verschillende dingen of st...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/diffusie

DIFFUSIE

Het verplaatsen van deeltjes (atomen) van het ene materiaal naar het andere en andersom, waardoor bij HT-solderen een geleidelijke overgang ontstaat in de materiaalsamenstelling. Dit fenomeen vindt ook plaats bij Thermochemische processen.
Gevonden op http://www.stainihard.com/Nederlands/Verklarende_woordenlijst./58/

Diffusie

Diffusie is de spontane, ongerichte en passieve en langzame verspreiding van moleculen, warmte of impuls. In een afgesloten systeem zal het eindresultaat een evenwichtige verdeling van de materie, warmte of impuls zijn.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

diffusie

Verplaatsing van stoffen vanaf een plaats met een hoge concentratie naar plaatsen met een lage concentratie van die stof.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Diffusie

De verplaatsing van gasmoleculen of aërosolen in vloeistoffen, die veroorzaakt wordt door een concentratiegradiënt.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Diffusie

het verspreiden en algemeen toepassen van innovaties
Gevonden op http://www.floor.nl/management/innovatie.html

Diffusie

Opgeloste stoffen waarvoor de aanwezige transportkanalen geopend zijn, zullen zich doorheen de membraan passief verplaatsen volgens hun concentratiegradiënt en dit totdat hun concentratie aan beide zijden van de membraan in evenwicht is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/nol.php

Diffusie

transport van vetoplosbare vitamines door beide laagjes vetmoleculen van de celmembraan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10710

Diffusie

transport van vetoplosbare vitamines door beide laagjes vetmoleculen van de celmembraan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10719

Diffusie

INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - de verplaatsing van een stof van een plaats met een hoge concentratie van die stof naar een plaats met een lage concentratie van die stof. Afb. 65 blz. 32
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10725

Diffusie

De vermenging van 2 of meer substanties (vaste en vloeibare stoffen, gassen of combinaties daarvan) toe te schrijven aan de vermenging van de individuele moleculen. Gassen diffunderen sneller dan vloeistoffen, vloeistoffen sneller dan vaste stoffen.
Gevonden op http://oil-seals.info/nl/technische-informatie/glossary/

Diffusie

vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen
Gevonden op http://dieren-ehbo.nl/index.php?option=com_dbquery&limitstart=000&Itemid=48

Diffusie

De verplaatsing van stoffen opdat het concentratiegradiënt in evenwicht is tussen 2 of meer compartimenten of plaatsen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10745

diffusie

de beweging van moleculen van plaatsen met hoge naar plaatsen met lage concentratie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10745

Diffusie

Vermenging van opgeloste stoffen met opgeloste stoffen, gassen met gassen of vloeistoffen met vloeistoffen, wanneer deze met elkaar in aanraking komen..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Diffusie

Engels:Diffusion vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/d

diffusie

Afk.: d Def.: transport van een stof onder invloed van een gradiënt in concentratie (of meer algemener: activiteit), ten gevolge van willekeurige (thermale) bewegingen van de stofmoleculen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

diffusie

•de vermenging van twee ongelijksoortige stoffen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/diffusie

diffusie

wijdlopigheid
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/diffusie

diffusie

Vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/diffusie

diffusie

dooreenmenging van stoffen t.g.v.moleculaire beweging in twee van elkaar gescheiden gas-of vloeistofcompartimenten met verschillende concentraties
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/diffusie

diffusie

metalliseren door gezamenlijk verhitten van het te bekleden produkt en het bekledingsmetaal in poedervorm, waarbij dit laatste zich op het te bekleden stuk metaal afzet
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/diffusie

diffusie

fase in het chip-fabricageproces waarin de wafels na het etsen onder hoge temperaturen worden blootgesteld aan chemische stoffen, die bepaalde elektrische eigenschappen aan het wafeloppervlak geven
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/diffusie

diffusie

In tegenstelling tot aardgas is waterstof zeer licht en diffundeert het bijna 3 maal zo snel in lucht.Dit betekent dat bij een lek waterstof zich veel sneller van het lek vandaan beweeg t dan aardgas.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/diffusie

diffusie

Diffusie is de natuurlijke neiging van deeltjes zich gelijkelijk over een ruimte te verdelen, of anders gezegd de beweging van deeltjes van een plaats met hoge concentratie naar een plaats met lage concentratie. Bij veel processen in het lichaam speelt deze kracht een belangrijke rol: diffusie van zuurstof en koolzuurgas in de longen, diffusie van ...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/cel/diffusie
Geen exacte overeenkomst gevonden.