Zoek op

Difosforpentoxide

Fosforpentoxide is een anorganische verbinding met als brutoformule P4O10. De witte kristallijne vaste stof is het anhydride van fosforzuur. Het is een krachtig droogmiddel en reageert exotherm met water, onder vorming van fosforzuur. == Synthese == Tijdens het grootste deel van de 20e eeuw werd difosforpentoxide gebruiktals uitgangsmateriaal voor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Difosforpentoxide
Geen exacte overeenkomst gevonden.