Zoek op

Diurnal

Let op: Spelling van 1858 diurnaal, het gebedenboek der Roomsche geestelijken, getijdenboek, hetwelk hunne dagelijksche gebeden bevat. Diurnalist, een dagloonschrijver
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Diurnal

(Engels) Dagelijks
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10612
Geen exacte overeenkomst gevonden.