Zoek op

Donatisten

Let op: Spelling van 1858 aanhangers eener sekte, welke omtrent de leer der genade, met de algemeene leerstellingen verschilt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.