Zoek op

Door dik en dun gaan

Spreekwoorden: (1914) Door dik en dun gaan (loopen)
wil eigenlijk zeggen: door de modder, het slijk en de plassen gaan, langs vuile, morsige wegen (Weiland); niets ontzien. Met iemand door dik en dun gaan, iemand volgen, waar hij ook ga; ook in overdrachtelijken zin. In de eigenlijke beteekenis gebruikt Hooft de uitdr. in...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0431.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.