Dualistisch stelsel

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Rechtssysteem in een land waarbij internationale wetten niet direct geldig zijn.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

dualistisch stelsel

Eng dualistic system staatsrecht - staatsinrichting waarbij verschillende overheidsbevoegdheden (mandaten) door verschillende personen of organen word...
Gevonden op http://www.vaneeckhoutteadvocaten.nl/woordenboekdru.html#13316
Geen exacte overeenkomst gevonden.