Dualistisch stelsel

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Rechtssysteem in een land waarbij internationale wetten niet direct geldig zijn.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

dualistisch stelsel

(dualistic system) (staatsrecht) staatsinrichting waarbij verschillende overheidsbevoegdheden (mandaten) door verschillende personen of organen worden uitgeoefend. Bijv. op gemeentelijk niveau: een wethouder kan geen raadslid zijn. Gerelateerde termen: hybride
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId
Geen exacte overeenkomst gevonden.