Duplicatie

Zie bij anadiplosis
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_d.htm

duplicatie

het in tweevoud aanwezig zijn van dezelfde genetische informatie in een chromatide.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

Duplicatie

Een verdubbeling van genetisch materiaal in een gen of chromosoom.
Gevonden op http://erfocentrum.nl/pdf/zena/Verklarende%20woordenlijst%20genetica.pdf

Duplicatie

Duplicatie treedt op als een DNA-sequentie bij de replicatie wordt verdubbeld. Een duplicatie kan het resultaat zijn van een ongelijke overkruising door verkeerde paring en uitwisseling van DNA tussen niet-homologe chromosoomsequenties. Het 1q21.1-duplicatiesyndroom of het syndroom van Bloom zijn het gevolg van duplicaties. == Detectietechniek ==
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Duplicatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.