Zoek op

DUPLIEK

1) Antwoord op een repliek 2) Antwoord op een verweerschrift 3) Antwoord op repliek 4) Beantwoording 5) Kamerterm 6) Tegen antwoord 7) Tweede verweerschrift 8) Verklaring 9) Wederantwoord 10) Wederwoord
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DUPLIEK/1

dupliek

antwoord van een opponent in een discussie of van een verweerder in een juridische procedure op een voorafgaande repliek
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/dupliek

Dupliek

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) wederantwoord (van een advokaat na eene pleitrede); verweerschrift.
*...PLICAAT, o. (....ata, ...aten), eensluidend afschrift; het dubbele (eener akte, van een geschrift).
*...PLO, v. in -, in twee gelijken, van éénen inhoud.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

dupliek

(oude rechtstermen:) tweede verweer van de gedaagde, reactie op repliek van de eiser
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

Dupliek

Het antwoord van de gedaagde op de conclusie van repliek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Dupliek

Conclusie van dupliek. Zie ook Pleidooi.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Dupliek

In een Conclusie van dupliek in een civiele procedure kan de gedaagde partij reageren op datgene wat de eisende partij in zijn Conclusie van repliek naar voren heeft gebracht. Een civiele procedure begint met een dagvaarding. In deze dagvaarding stelt de eisende partij wat zij vordert van de gedaagde. Dit kan bijvoorbeeld de levering van goederen z...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dupliek

dupliek

antwoord op een repliek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dupliek

Dupliek

Het antwoord van de gedaagde op de conclusie van repliek door de eiser (civiele zaken) 
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.