Zoek op

EA-raamwerk

Een enterprise architectuurraamwerk bestaat uit verschillende benaderingswijzen, modellen en definities. Het is een hulpmiddel voor communicatie en kan architecten ondersteunen bij de ontwikkeling, de vormgeving en het beheer van een architectuurbeschrijving. (http://www.digital-architecture.net-scripties-Ondernemingstypering%20uit%20architectuurcontext.doc) ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593
Geen exacte overeenkomst gevonden.