Zoek op

EAS

Synoniem: aselecte steekproef, enkelvoudige aselecte steekproef
Steekproef, waarin ieder individu of iedere eenheid in de populatie met dezelfde kans terecht kan komen. Naast enkelvoudige aselecte steekproeven zijn er samengestelde steekproeven, zoals de gestratificeerde en de geclusterde steekproeven, die uit aselecte deelsteekproeven bestaan. ...
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

EAS

Electronic Article Surveillance
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11029
Geen exacte overeenkomst gevonden.