Zoek op

EasyLink

Digitale, intelligente busverbinding via een scart- aansluiting tussen televisie en videorecorder waarbij de videorecorder de functies van de tv stuurt en andersom. Hiermee wordt onder andere de programmavolgorde van de tv overgenomen in de videorecorder. Bronkeuze en dito besturing kunnen met één knop worden bediend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355
Geen exacte overeenkomst gevonden.