Zoek op

Enthalpie

Processen bij (vrijwel) constante druk treden veel op bij atmosferische verschijnselen. Bij het opwarmen van een systeem bij constante druk kunnen we de verandering van de enthalpie daarom gelijk stellen aan de toegevoegde warmte: Daarmee is er ook een verband tussen de warmtecapaciteit bij constante druk Cp en de enthalpie H. In principe zou men ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Enthalpie

Enthalpie

Enthalpie is warmte-inhoud (begrip uit de thermodynamica)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

enthalpie

afkorting: H
engelse vertaling: enthalpy
De enthalpie H is de som de energie U en het product van de druk p en het volume V : H = U + p * V . Een reactie verloopt als de enthalpie van die reactie afneemt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

Enthalpie

Thermodynamische grootheid. De enthalpie van een chemische verbinding wordt meestal weergegeven als de warmte nodig om de verbinding te vormen uit de elementen bij 0 °C. Bij een verbrandingsproces is de geproduceerde warmte gelijk aan het enthalpieverschil tussen de uitgangstoffen en de verbrandingsproducten. (Zie Calorische bovenwaarde, Calorisch...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

enthalpie

warmtefunctie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/enthalpie
Geen exacte overeenkomst gevonden.