Zoek op

exoneratie

Fr: l`exonération [verbintenissenrecht] bevrijding van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Exoneratieclausules zijn vaak in algemene voor…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBeeut.html#3133

exoneratie

Eng: exemption [verbintenissenrecht] bevrijding van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Exoneratieclausules zijn vaak in algemene voorwaa…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=exoneratie

Exoneratie

Exoneratie is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden. In veel contracten staan clausules van deze strekking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Exoneratie

Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden. In veel contracten staan clausules van deze strekking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Exoneratie

Let op: Spelling van 1858 ontlediging, ontlasting. Exonereren, ontledigen, vrijspreken, ontlasten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Exoneratie

de waarde van het huis bij gedwongen verkoop. Bij bestaande woningen wordt die meestal geschat (getaxeerd) op 80 340 85% van vrije verkoopwaarde, afhankelijk van de marktomstandig-heden en de courantheid van het pand. Bij nieuwbouwhuizen gaat men meestal uit van 90% van de koop--aanneemsom, inclusief de eventuele kosten van meerwerk. Bij een hypoth...
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/E

Exoneratie

Er is sprake van exoneratie wanneer er bedingen in een overeenkomst staan opgenomen die bepaalde risico's uitsluiten. Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat he...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Exoneratie

exoneratie

vrijwaring (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/exoneratie

EXONERATIE

1) Ontlasting 2) Vrijwaring
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EXONERATIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.