Zoek op

expertisekosten

[procesrecht] kosten die moeten worden gemaakt voor een advies van een deskundige…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekexh.html#13718

Expertisekosten

Het totaalbedrag van honorarium en kosten van een expert voor het verrichten van een expertise, in het bijzonder voor het begroten van een schade. De kosten van de door de verzekeraar benoemde expert komen ten laste van de verzekeraar. De kosten van een door de verzekerde aangestelde expert kunnen niet ten laste van de verzekeraar worden gebracht, ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.