Zoek op

Factor A

De factor die aangeeft wat de pensioenaangroei is geweest in een bepaald jaar. Je pensioenuitvoerder moet je jaarlijks een opgave verstrekken van de factor A. Je hebt de factor A nodig om je jaarruimte te kunnen berekenen.
Gevonden op http://www.pensioenkijker.nl/home/veelgestelde-vragen/begrippen

Factor A

Zie Pensioenaangroei.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10127

Factor A

Een herverzekeringscontract waarbij de cedent de optie heeft een risico wel of niet te cederen, uiteraard onder toepassing van de in het herverzekeringscontract overeengekomen limieten en condities, maar de herverzekeraar de plicht heeft het gecedeerde risico te accepteren. Een dergelijk herverzekeringscontract wordt ook wel optional treaty genoemd...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Factor A

De factor A geeft aan wat de pensioenaangroei in het voorafgaande jaar is geweest. Met de factor A kan de (jaar)ruimte worden berekend voor maximale aftrek van lijfrentepremie. Bij een lage factor A heeft iemand jaarruimte en in dat geval waarschijnlijk onvoldoende pensioen opgebouwd. De factor A is te vinden op de jaarlijkse Uniforme Pensioen Over...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Factor_A
Geen exacte overeenkomst gevonden.