Zoek op

fideï-commis

[erfrecht] aanwijzing van een erfgenaam (de verwachter) die zijn erfdeel niet rechtstreeks van de erflater ontvangt, maar via een ander die als eerste…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekfei.html#13819

Fideï-commis

Is een beschikking in een testament, waarbij de erflater - testateur twee keer over dezelfde zaak beschikt. De zaak zal daarbij eerst door A (de verwachter). De bezwaarde heeft de ‘eigendom’ van de zaak, maar heeft tevens de plicht het vermogen in stand te houden. Hij mag er niet over beschikken (weggeven of verkopen) en mag het vermogen ook ni...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Fidei-commis

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. vastgezet kapitaal dat later op een ander dan de vruchtgebruiker vervalt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0009.htm

Fideï-commis

Testamentbepaling om successiebelasting te besparen. Stel: kind erft van overleden ouders en sterft zelf, kinderloos. Normaal gaat de erfenis dan, tegen een hoog tarief, naar broers of zussen. Met fideï-commis in testament, gaat erfenis van het kind – fictief – eerst terug naar ouders en vervolgens, tegen het lage tarief, van ouders naar broer...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10708

fideï-commis

erfstelling over de hand
Jaar van herkomst: 1624 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Fideï-commis

Een Fideï-commis, ook fideï-commissaire substitutie of erfstelling over de hand is een goed of beschikking waarvan in een testament is vastgelegd dat daarover niet in een volgend testament kan worden beschikt, maar dat het een aangewezen erfgenaam moet toevallen. Men noemt zowel de beschikking als het goed waarover is beschikt wel fideï-commis....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fideï-commis

fideï-commis

erfstelling over de hand (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fideicommis
Geen exacte overeenkomst gevonden.