Zoek op

firewall

de firewall zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['fɑjərwɔ:l] Verbuigingen:   firewall|s (meerv.) beveiliging die je lokale computernetwerk beschermt tegen toegang door onbevoegden © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'firewall' komt voor in d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/firewall

FIREWALL

1) Beveiligheidssysteem 2) Beveiligingssoftware 3) Beveiligingssysteem 4) Beveiligingssyteem 5) Computerterm 6) Internetterm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FIREWALL/1

firewall

verzameling computerprogramma's of computerapparatuur die een privénetwerk of een lokaal netwerk beschermt tegen misbruik door externe computersystemen via het internet, bijvoorbeeld door aanvallen van hackers of in de vorm van computervirussen, spam of spyware, of een scheiding of barrière aanbrengt tussen internet en een intern netwerk, bijvoor...
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/firewall

Firewall

Een firewall is een systeem dat de middelen van een netwerk of computer kan beschermen tegen misbruik van buitenaf. Het beschermde netwerk is vaak een intranet of intern netwerk en dit wordt beschermd tegen het internet. Het ongewenste verkeer bestaat bijvoorbeeld uit aanvallen van hackers en crackers (krakers), inbraken en-of uitbraken van comput...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Firewall

Firewall

Afscherming tussen het Internet en een intern (bedrijfs)netwerk. Dit ter voorkoming van computerinbraak en de verspreiding van virussen.
Gevonden op http://www.emazing.nl/woordenlijst.htm

Firewall

Hardware- en-of softwarematige beveiliging van het lokale netwerk tegen inbrekers die via het internet toegang proberen te krijgen tot lokale bestanden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

Firewall

Middel om een omgeving te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10326

Firewall

Zorgt ervoor dat je computer beschermt is tegen eventuele aanvallen van buitenaf (hackers). Een firewall vermijdt dat buitenstaanders toegang krijgen op jouw systeem door alle poorten dicht te houden, en aan jou, als beheerder, vragen om een poort open te zetten voor een toepassing. Aangezien je met surfen via de kabel 24u-24u op het internet bent,...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355

Firewall

letterlijk vertaald een vuurmuur; filter voor binnenkomend en uitgaand internetverkeer. Blokkeert ongebruikte poorten die het doelwit van aanvallen kunnen vormen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10422

firewall

Veiligheidsbarrière tussen het private bedrijfsnetwerk en het publieke Internet. Dient vooral om infiltratie van buitenuit door hackers te voorkomen, maar kan ook de interne gebruikers beperken in hun verbindingen op het Internet. Een firewall bestaat meestal uit een combinatie van hardware en software.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Firewall

Router met een filter-functie, zodat bepaald verkeer niet kan passeren. Een firewall wordt bijvoorbeeld toegepast op de scheiding tussen Internet (publiek toegankelijk) en Intranet (beperkt toegankelijk, bijvoorbeeld alleen voor werknemers).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11072

Firewall

Een veiligheidsvoorziening die probeert te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot het interne netwerk (LAN) of uw eigen PC. Een internetgebruiker die een firewall heeft geïnstalleerd kan wel toegang krijgen tot het internet, maar er kan slechts beperkt verkeer binnenkomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11194

firewall

Een veiligheids voorziening om te zorgen dat er via het Internet geen toegang is tot een lokaal computer netwerk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11197

Firewall

Beveiliging van een intern computernetwerk waarbij een fysieke scheiding is aangebracht tussen het Internet en het interne netwerk.
Gevonden op http://www.iak.be/new/iakdownloads/internetglossarium.doc

Firewall

systeem om ongeautoriseerde toegang op een netwerk te voorkomen; zie PC Advisor feb 99
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

Firewall

Een firewall wordt in computernetwerken gebruikt om ongewenst verkeer van buiten het netwerk te blokkeren om zodoende de veiligheid te verhogen. Voorbeelden van ongewenst verkeer zijn bijvoorbeeld virussen, spyware en ongewenste e-mail (spam).
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Firewall

bescherming tegen inbrekers vanuit het internet
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Firewall

Een firewall is een gespecialiseerde computer die uw interne netwerk beveiligt. Het controleert van alle uitgaande en binnenkomende connecties of zij gevaar kunnen opleveren. Als dat zo is, weigert de firewall de gegevens door te geven.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Firewall

Een apparaat of programma dat, mits van voldoende kwaliteit en goed geconfigureerd, bescherming biedt tegen een aantal gevaren op internet. Een firewall zal alle netwerkverkeer bekijken, en op basis van vooraf ingestelde regels bepalen of het verkeer toegestaan is of niet.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/f.php?id=3321

Firewall

Hardware of software dat het verkeer van en naar internet beoordeelt, en zo indringers buiten de deur probeert te houden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.