Zoek op

Gaels

Let op: Spelling van 1858 zoo noemen zich nog de hedendaagsche Schotlanders, gelijk hunne taal de Gaelsche; dewijl zij van de oudste Galliërs en Celten afstammen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.