Zoek op

Garantstelling

Schriftelijke verklaring van een derde aan de lessor dat een lessee aan zijn verplichtingen zal voldoen. Raakt de lessee in verzuim dan staat de derde garant voor het nakomen van de verplichtingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10269
Geen exacte overeenkomst gevonden.