Zoek op

Globaliteit

het kenmerk van een regeling dat de daarin opgenomen normstelling niet tot in bijzonderheden gaat, minder gedetailleerd is dan de bijzonderheden die het ruimtegebruik in de werkelijkheid vertoont of kan vertonen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10666
Geen exacte overeenkomst gevonden.