Zoek op

Groenblauwe dooradering

Een vlechtwerk van landschapselementen (watergangen met oevers, moerasjes en poelen, brede bermen, kleine bosperceeltjes en paden) in het agrarisch cultuurlandschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651
Geen exacte overeenkomst gevonden.